Vem säljer Medtryck till?

För att beställa från medtryck.com måste du ha ett giltigt organisationsnummer. Vi säljer till alla typer av organisationer och företag.

Vi säljer alltså inte till privatpersoner. Anledningen till detta har att göra med att privatpersoner har vissa rättigheter som konsumenter, som vi tyvärr inte kan tillgodose. Vi trycker unika produkter för varje kund och kan därför inte leva upp till allt som avtalas i distansavtalslagen. Samtliga våra villkor regleras i Allmänna villkor.

Har du inte ett organisationsnummer, så kan vi inte sälja till dig. Det gör också att vi tyvärr inte har möjlighet att sälja till UF-företag, av ovan nämnda anledningar.

Vill du se ett axplock av vilka kunder vi haft glädje att leverera till, så hittar du det under våra referenser.