3 tips till dig som ska välja typsnitt!

Bild

1. Matchar ditt typsnitt varumärkets identitet?

För att undvika förvirring bör du välja ett typsnitt som går i linje med företagets stil och färger. Det ska finnas en stark koppling mellan hemsidan, logotypen, annonsen mm. Detta för att undvika förvirring hos potentiella kunder.

2. Var sparsam med olika stilar – och se till att dem fyller olika syften

Det är lockande att blanda stilar men tänk till en extra gång kring deras funktion och håll det balanserat. Tänk på dina typsnitt i tre steg, primär, sekundär och accent.

Primärt typsnitt

Är det typsnitt som är mest identifierbart med ditt varumärke, som passar bra i rubriker och matchar din logotyp. Om inte är samma typsnitt som i logotypen (om den har text) så bör den vara kompatibel rent stilmässigt.

Sekundärt typsnitt

Används främst i brödtext och bör därför vara läsbar. Här styr funktion över utseende.

Accent typsnitt

Det här typsnittet används för specifika ändamål kanske för en kampanj, en lansering eller en nyhet. Det här typsnittet sticker ut från resterande typsnitt, men som ändå ligger i linje med ditt varumärkes identitet.

3. Blanda? Gör det på rätt sätt!

Ska du blanda typsnitt rekommenderar vi att du håller dig till en och samma typsnittsfamilj. En typsnittsfamilj är en grupp relaterade typsnitt som varierar i vikt, bredd och etc men inte i stil. Det gör att stilen håller sig konsekvent. Följder på dessa relaterade typsnitt kan var extra light, light, regular, semi-bold, bold och black. Illustrerat nedan är på vår egna typsnittsfamilj Cirular Std som består av book, medium, bold och black. När du valt en typsnittsfamilj kan du välj att styla den i form av att fetmarkera, kursivera mm men var sparsam! Intrycket kan bli rörigt!

typsnittBehöver du hjälp? Maila eller slå oss en pling!